Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy för REC Indovent AB med svenska dotterbolag

Tillsammans med våra leverantörer skall vi tillgodose våra kunders behov och önskemål med avseende på kvalitet och leveranssäkerhet på levererade produkter och tjänster. Genom ständiga förbättringar, hög servicegrad och god, långsiktig lönsamhet ämnar vi upprätthålla och förstärka koncernens goda anseende.

Kvalitet är varje medarbetares ansvar. Vi skall agera på ett sådant sätt att vårt företag uppfattas som synonymt med kvalitet både av kunder och leverantörer.

För att uppnå detta skall vi

  • uppfylla såväl våra kunders som relevanta intressenters krav
  • tillhandahålla produkter och tjänster som överensstämmer med våra och/eller kundernas specifikationer
  • leverera i rätt tid och till avtalade villkor
  • bemöta alla kunder på ett positivt sätt med engagemang och servicekänsla
  • motivera medarbetarna så att de känner delaktighet och arbetsglädje
  • satsa på kontinuerlig kompetensutveckling av våra medarbetare
  • fortlöpande mäta kvalitetsutfallet

 

Mölndal den 27 juni 2016
Kenneth Carlsson
VD

I REC Indovent AB ingår

REC Indovent AB, Mölndal
REC Indovent AB, Linköping
REC Temovex AB, Mölndal

REC Kvalitetspolicy