ISO 9001 / 14001

REC är certifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015